Ügyfélszolgálat +36 20 3655-095

Általános Szolgáltatási Feltételek

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Linha Lívia, mint szolgáltató (“szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.taleafood.hu weblapon és aldomainjein létesített webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, azok minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: TALEA FOOD Kft.
A szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 10.
A szolgáltató postai címe: 7400 Kaposvár, Zárda utca 10.
A szolgáltató e-mail címe: info@taleafood.hu
A szolgáltató telefonszáma: +36203655095
Nyilvántartási szám:
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Adószáma: 24752309-2-14

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken áll a szolgáltató a felhasználó rendelkezésére.

1.2. Jelen ÁSZF a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés részét képezi, melyet a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.  A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltató magatartási kódexhez nem csatlakozott, az ÁSZF magatartási-etikai kódexre nem utal.

1.3. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF-et betartja és valamennyi felhasználójával szemben egységesen ezeket a feltételek alkalmazza.

1.4. A szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az ÁSZF-et a szolgáltatás igénybe vétele előtt megismerhesse és elfogadhassa. A felhasználó csak az ÁSZF elfogadásával jogosult a webáruház használatára és azon megrendelés leadására, a szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződéskötésre. A felhasználó a webáruház használatával, a regisztrációval, a megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, A felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást annak megfelelően használja és a feltételeket magára nézve kötelező erejűnek tekinti.

1.5. Jelen ÁSZF 2020. április 1. napjától kezdődően annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a webáruház felületén való előzetes tájékoztatás mellett egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF rendelkezéseit annak hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, a korábbi szerződésekre a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a webáruház weboldaláról letölthető.

1.6. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

1.7. Amennyiben szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

1.8. A felhasználó adatainak a kezeléséről a szolgáltató Adatvédelmi szabályzata tartalmaz rendelkezéseket, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Adatvédelmi szabályzat ezen a linken érhető el: https://www.taleafood.hu/adatkezelesi-szabalyzat

1.9. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztóvédelemről szóló  illetőleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

1.10. Jelen ÁSZF hatálya szolgáltató weblapján www.taleafood.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.taleafood.hu/aszf

2. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1. A szolgáltató kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A webáruházban a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, méreteit és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.2. A megjelenített termékek online rendelhetők meg, de információkérésre telefonon, e-mailben és személyesen a szolgáltató székhelyén is van lehetőség.

2.3. A szolgáltató az eladásra kínált termékek mellett megjeleníti annak árát. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Amelyik honlapon található termékre nézve ár nincs megjelölve, az az adott időpontban nincs raktáron a szolgáltatónál, a webáruházon keresztül nem rendelhető. E-mailben vagy telefonon tett érdeklődésre azonban a szolgáltató tájékoztatást nyújt a termékről és annak beszerzéséről.

2.4. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webáruház felületén, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó további jogkövetkezmények nélkül elállhat vásárlási szándékától. A hibás ár feltűnő értékaránytalanságot eredményez és az ilyen áron mellett kötött szerződés érvénytelen.

2.5. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a felhasználó részére.

2.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  Az egyes termékek akciós jellegét és árát a szolgáltató az adott termék adatlapján jeleníti meg.

3. A MEGRENDELÉS MENETE

3.1. A megrendelés leadás

3.1.1. A megrendelések leadása a webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a webáruház weboldalán. Az elektronikus úton tett rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználó részére. A szolgáltató emellett kezeli az e-mailben és a telefonon érkező megrendeléseket is. A telefonon érkező rendeléseket a szolgáltató rögzíti és megrendelés esetén a tájékoztatást írásban is megküldi a felhasználó részére. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a rendelés nem egyértelmű, úgy e-mailben vagy telefonon megkeresse a felhasználót a rendelés pontosítása érdekében.

3.1.2. A webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül és maga a vásárlás sem regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak azonban lehetősége van regisztrálnia is a webáruház honlapján.

3.1.3. A megrendelés során a Felhasználónak a következő adatokat kell kötelezően megadnia a szolgáltató részére:

  • név,
  • e-mail cím,
  • jelszó,
  • szállítási cím,
  • számlázási cím,
  • telefonszám.

A felhasználó kijelenti, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

3.1.4. A felhasználónak a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba" gombra kattintva tehet meg. A felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát. A kosárból az egyes elemeket törölheti vagy bármikor módosíthatja a kosár tartalmát. A kosárba több termék is elhelyezhető. Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a felhasználó ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékeket. A felhasználó a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

3.1.5. A kosár tartalmának megvásárlásához a „Megrendelés” oldalon szereplő adatlapot a felhasználónak ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni a szolgáltató részére. Az adatlapon a felhasználónak meg kell adnia a 3.1.3. pontban megjelölt adatait, valamint ki kell választania a szállítási és a fizetési módot. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. A „Megrendelés összesítése” gombra kattintva a kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához.

3.1.6. A felhasználónak a megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az ÁSZF-et illetve az Adatkezelési szabályzatot - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

3.1.7. Az adatok megadását követően a kosár tartalma, a számlázási és szállítási adatok ellenőrzését követően a felhasználó „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a szolgáltatónak.

3.1.8. A szolgáltató lehetővé teszi a megrendelés során az adatbeviteli hibák javítását. A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.1.9. A szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó a rendelés kapcsán e-mailben, telefonon vagy személyes is egyeztessen a szolgáltatóval.

3.2. A megrendelés visszaigazolása

3.2.1. A szolgáltató köteles a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést annak jellemzőivel és darabszámot, valamint a felhasználó adatait. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a felhasználó rossz e-mail címet adott, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.2.2. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben (9:00-16:00 között) történik. Amennyiben a szolgáltató a feldolgozás során észleli, hogy a webáruházban hiba vagy hiányosság lépett fel a termékeknél vagy az áraknál, a szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. A felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.2.3. A szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legfeljebb 30 (harminc) nap. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3.2.4. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint felhasználó által esetlegesen fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. A visszautalással kapcsolatban a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

4. FIZETÉSI MÓDOK

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A felhasználó a megrendelés végösszegét – a termék vételárát és a kiszállítás díját – az alábbi módokon egyenlítheti ki:

  • készpénzben szolgáltató kiszállítást végző munkatársa részére, vagy
  • a szolgáltató bankszámlájára történő előre utalással, vagy
  • személyes átvétel esetén készpénzben

Előre utalás esetén a felhasználó a megrendelés végösszegét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlaszámra vállalja átutalni 3 (három) banki napon belül. Ha a felhasználó átutalás helyett befizetést teljesít a szolgáltató bankszámlájára, annak költségét a felhasználó tartozik viselni a megrendelés végösszegén felül és azt nem háríthatja át a szolgáltatóra. A terméket a szolgáltató a megrendelés végösszegének a bankszámláján történő jóváírását követően küldi meg a felhasználónak.

Személyes átvétel esetén lehetőség van a vételár készpénzben történő kiegyenlítésére. Ez esetben a felhasználó a termék vételárát annak átvételekor a felhasználó közvetlenül fizeti meg a szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a felhasználó a fizetést követően jogosult.

4.6. A szolgáltató a vételár megfizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, melyet a vásárlás igazolására a felhasználó részére a termékkel együtt megküld vagy átad.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, MPL, stb. történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

6. AZ ELÁLLÁS JOGA ÉS GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

7. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Amennyiben az áru kézhezvételétől számí­tott 14 naptári napon belül panaszt nyújt be ügyfélszolgálatunkon, úgy az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, lehetősége nyí­lik a megvásárolt áru visszaküldésére.
Felvilágosí­tás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keressen minket bizalommal.

8. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

8.1. A szolgáltató panaszkezelése

8.1.1. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a felhasználónak panasza merül fel, úgy azt szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein – telefonon, e-mailben vagy levélben – közölheti.

8.1.2. A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a felhasználónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.1.3. A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

8.1.4. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató írásban tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

8.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

8.2. Jogérvényesítési lehetőségek

8.2.1. A szolgáltató és a felhasználó törekszik arra, hogy esetleges jogvitájukat békés, tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

8.2.2. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszám: +36-82-501-100
Telefax: +36-82-501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu

A magyarországi békéltető testületek listája itt érhető el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

8.2.3. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Unió online vitarendezési platformot. A platform az Európai Bizottság rendszerében érhető el az alábbi honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8.2.4. Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2). Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/

A szolgáltató székhelye szerinti területi fogyasztóvédelmi szerv:

Somogy Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf: 281.
Telefonszám: +36-82-510-868
Telefax: +36-82-510-661
E-mail cím: fogyasztovedelem@kaposvar.gov.hu

Somogy Megye, Kaposvári Járási Hivatal

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefonszám:  (06 82) 795-137; (06 82) 795-137
Telefax: +36 82 795-138
E-mail: hivatal@kaposvar.gov.hu

A fogyasztóvédelem területi szerveinek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

8.2.5. Abban az esetben, ha felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni, s a megegyezés nem lehetséges, a felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Az előfizető az előfizetői jogviszonyával kapcsolatos polgári jogi igényét jogosult bíróság előtt érvényesíteni.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság:

Kaposvári Járásbíróság

Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A.
Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.
Telefonszám: +36-82-528-060
Telefax: +36-82-528-064
E-mail cím: birosag@kaposvar.birosag.hu

A bíróságok listája törvényszékenkénti bontásban itt található: http://birosag.hu/torvenyszekek

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. A webáruház egésze és annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak.

9.2. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, képek, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

9.4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal bármely tartalmi elemének a felhasználása esetén a szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér mértékét a termékek képeire vonatkoztatva képenként 60.000,- Ft (hatvanezer forint) összegben, egyéb tartalmi elemekért elemenként 20.000,- Ft (húszezer forint) összegben határozza meg a szolgáltató.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.2. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

10.3. A szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért, adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

10.5. A felhasználók által a webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.7. A felhasználó elfogadja, hogy a webáruház használata során a személyére vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a felhasználót terheli a felelősség.